Bilder

Händer på Idé A, Biblioteket Drottninghög

Att känna sig delaktig, och att få vara tillsammans med andra människor, är en viktig del när det gäller hälsan. Detta såväl fysiskt som psykiskt och inte minst i det nuvarande läget.

Och så enkelt det kan vara, att kunna använda sig av en digital plattform för kommunikation över yttre begränsningar. Som nu med alla restriktioner som Covid fört med sig. Och där har biblioteket på Drottninghög, Idé A, verkligen tagit tillvara möjligheten på ett positivt sätt. Här med hjälp av Teams, men det finns även andra plattformar att välja mellan.

Inte bara när det gäller den här aktiviteten, Det finns nu en pågående skrivarcirkel för vuxna, via plattformen jitsi; och den 17 maj startar ”Rita digitalt” för barn och unga, 10 -16 år. Även den via Jitsi.