Arrangemang, Drottninghög, Drottninghög Växthuset, Information, Loppmarknad

Sommar = Sommarloppis!

Liksom de tidigare åren, arrangerar vi under sommaren vår populära Loppmarknad vid Växthuset på Drottninghög.

Datum och tid –
Lördag den 1 juli
kl 10.00 – 14.00!

Det är öppet för alla att besöka oss den dagen.
För att sälja, för att fynda – och för att umgås!
Vi kommer att ha Café Växthuset öppet, för möjligheten att köpa kaffe eller te till självkostnadspris.
Vi hoppas förstås på bästa tänkbara väder, och ett trivsamt minglande under ett par sköna lördagstimmar.

  • Du som vill sälja – anmäl ditt deltagande senast måndagen den 26 juni till Saul Sagnia. Tel 0736 – 10 93 18 eller via mejl saul.sagnia1@gmail.com.
  • Tänk på att vi har platsen – ni har bord eller vad annat ni behöver för att kunna visa upp era loppor.
  • Tänk också på att vi har begränsat utrymme – ”först till kvarn” som det heter.
    Med andra ord – dröj inte med att anmäla er om ni vill säkra en plats.

Och till er alla – Välkomna!!!

#helsingborgshem, Drottninghög, Drottninghög Växthuset, Föreningen, Information, Odlingen Fredriksdal

Nytt!

Det var dags att göra en ny blänkare, en affisch med lite lättsmält info som vi hoppas ska göra folk nyfikna på oss. Och det var tack vare Helsingborgshem som det blev gjort just nu. För de ska lägga in information om oss på sina kanaler. Såsom i de digitala trapphustavlorna.

Jag har inte varit nere i entrén och sett efter om det kommit in ännu, men å andra sidan inte heller fått nån feedback om att formatet inte passar eller så. Så utan tvekan – tummen upp för Helsingborgshem som hjälper oss att sprida att vi finns.

Och här är den! Den nya affischen!

(Headerbilden från loppiset på Fredriksdalsodlingen den 23 oktober 2021)

Drottninghög, Drottninghög Växthuset, Föreningen, H22, Information, Kommande, Växt-kraft

På gång!

Det är inte bara inför H22 nästa sommar vi arbetar för vår odlarförening, och att våra odlingar ska vara vackra, blomstrande och välkomnande oaser i staden. Det är än mera för att skapa en nutid och en framtid som en härlig mötesplats för alla. En där vi inte bara odlar växter, utan också gemenskap och vänskap över alla gränser.

En mötesplats där vi välkomnar nyinflyttade och besökare lika varmt som de som bott här sedan 60-talet då miljonprogrammet producerade tusentals lägenheter på grund av den kraftigt ökande industriella utvecklingen och därmed också befolkningen.

Nu är vi i en liknande situation. Befolkningen växer explosionart i Helsingborg. Företag utökar eller nyetableras. Och de gamla husen kan ibland behöva rivas, ibland renoveras.

Allt i ett tänkande på sustainability! På en hållbar miljö inför framtiden. Med gröna oaser inne bland bostadskvarteren, det där extra vardagsrummet ute i det fria där man möter vänner, grannar, och skapar nya kontakter.

Och vi, tänker i termer av ekologiskt odlande, planterar inte bara sådana växter som lyser upp omvärlden med sina färger och och dofter, utan även de växter som älskas av fjärilar och bin. För vad vore världen utan våra pollinerande insekter?

Blott intet!

#helsingborgshem, Drottninghög, Information, På gång i området, Runt omkring

Stadskvarteret växer!

Helsingborgshems satsning ”Stadskvarteret” i hörnet Grönkullagatan – Regementsvägen – Gulkullagatan är ett av de projekt som kraftigt förändrar bilden av Drottninghög.

Den tornliknande delen i norr har nått sina åtta våningar, och i södra delen börjar husen med adress Regementsvägen 4 respektive Grönkullagatan 1 att resa sig upp över marknivå.

Hur det ser ut på innergården där bland annat radhusen med adress Grönkullagatan 3 och 7 byggs, är svårt att se när man promenerar runt utanför staketet, men sannolikt är något på gång där inne också.

Men lite roliga saker kan man upptäcka när man strosar runt. Det som vid första anblicken får en att tänka ”Modern konst”, är i själva verket trappor.

. 🍎

. . . 🍎

. . . . . 🍎

#helsingborgshem, Drottninghög, Information, På gång i området

Cykla, gå och BoKlok

Ny information just kommen från Helsingborgshem.
Läs mer här om stadsdelsutvecklingen på Drottninghög

Vi bygger ett nytt gång- och cykelstråk genom Drottninghög

Sedan mitten av april 2021 arbetar Helsingborgs stad med att utveckla dagens gångstråk genom Drottninghög till ett mer allmänt gång- och cykelstråk genom området. Den del vi gör nu går till största delen genom det område där BoKlok just nu bygger bostäder och där vi också drar ledningar för vatten och avlopp.

 

Det här gör vi

Vi bygger ett nytt gång- och cykelstråk genom Drottninghög, mellan den västra och den östra delen. Det är en del av utvecklingen av dagens gångstråk till ett mer allmänt gång- och cykelstråk genom området.

Vi använder klimatsmarta betongplattor längs det nya stråket. Dem kan du läsa mer om på innovation.helsingborg.se.

Vi anlägger en ytlig dagvattenavrinning i form av markrännor av smågatssten längs stråket. Där kommer du att kunna följa vattnets väg mot den dagvattendamm vi planerar att anlägga längre fram.

Vi lägger också vatten- och avloppsledningar till de nya bostadshusen i området.

 

Så påverkas du

Största delen av det vi gör nu sker i det inhägnade område där BoKlok redan arbetar. Vi räknar därför inte med att du som rör dig i området påverkas i någon större utsträckning.

Arbetet startade i mitten av april 2021 och går allt som planerat ska det vara helt klart i maj 2022.

 

Mer information om BoKlok Aroma på Drottninghög

Läs mer: På BoKloks webbplats finns information om bostäderna som nu byggs på Drottninghög.

 

En del av DrottningH

Det här är en del i projektet DrottningH, där vi arbetar med att utveckla och förändra bostadsområdet Drottninghög. Det ska vi göra i 20 år – minst. Läs mer om projektet DrottningH.

 

Det berörda området