Om oss

Vi är en aktiv ideell förening med två odlingar i Nordöstra delen av Helsingborg. en på Drottninghög, som också har ett vackert växthus, och en på Fredriksdal. Vi har som mål att bli en skön mötesplats för alla som rör sig i vår del av staden, vare sig man är bosatt här eller är på besök.

Alla är lika välkomna, oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund. Här kan vi mötas, slå oss ner en stund, fika tillsammans, prata, njuta av omgivningarna och kanske också samlas vid grillarna.

Vill man odla tillsammans med oss, påta i jorden, rensa ogräs, se blommor och buskar växa till och frodas – är man välkommen att göra det. Vill man samlas till planteringsdagar och skördefester, till olika arrangemang och föreläsningar – är man välkommen till det. Vill man vara med som medlem och då också vara med på medlemsmöten och få uppdateringar från styrelsen, är man givetvis hjärtligt välkommen att vara det.

Vi har även som mål att växa tillsammans med området. Det byggs och renoveras, inte minst på Drottninghög, men även på Fredriksdal byggs det nytt och renoveras gammalt. H22 satsar stort på Drottninghög, och vi vill växa med i detta.

Företag etableras och nya människor flyttar hit. Vi arbetar därför med att nå ut till dessa människor. Tala om för och visa dem att det finns ett par härliga gröna platser inom gångavstånd där man kan vara med, få nya vänner, känna glädje och gemenskap. Känna sig välkomna!

Vi har en brinnande vilja…

… att odla i stadsmiljö och skapa vackra miljöer i våra områden. 

… att skapa öppna mötesplatser där alla kan mötas, utan några begränsningar i form av religion, kultur, språk eller hudfärg.

… att vara en skön mötesplats för de människor som bor och rör sig i vårt område. I glädje, respekt och gemenskap. 

Medlemskap i föreningen är öppet för alla oavsett var man bor. 

”Vi odlar inte bara växter, vi odlar framför allt gemenskap”