Vikten av att se bakåt för att planera framåt

Drottabladet

Ett av de mest välbesökta arrangemangen under H22 har varit visningslägenheten ”72 på H22”. För oss i projekt DrottningH är det viktigt att att se bakåt för att förstå hur vi ska planera framåt. Nu på lördag klockan 14.00 har du möjlighet att lära dig mer om områdets 3000-åriga historia.

Joakim Thomasson är arkeolog, uppväxt på Drottninghög och tidigare chef för Helsingborgs Museum. Han har även skrivit böcker om Drottninghög, Dalhem, och Fredriksdal.

Så här beskriver Joakim Drottninghög, ”Det var ett sällan skådat spektakel när Drottninghög byggdes. Knappt någon i Helsingborg hade sett betongelement sväva högt upp på himlen eller upplevt hur de metodiskt fogades samman för att slutligen bilda de närmast identiska huskropparna. Drottninghög är en del av ett globalt kulturarv. Runt om i vårt samhälle byggdes under perioden från 1945 till 1990 minst 170 miljoner bostäder på samma sätt.”

Här kan du läsa mer.

Stanna gärna kvar och…

Visa originalinlägg 23 fler ord