Odlarföreningen & Helsingborgshem

För en tid sedan, la vi in en ansökan till Helsingborgshem om sponsring. I mitten av juni, fick vi besked. Ett positivt sådant, att de är villiga att sponsra oss.

Men först skulle avtal skrivas, och nu, ett par dagar senare, har avtal undertecknats av båda parterna.

Sponsringen är ett sätt för oss som förening att få möjligheten att utvecklas och växa tillsammans med att Drottninghög växer.

Helsingborgshem kommer att genom sina kanaler gå ut med information om föreningens existens, för att kunna bjuda in alla som vill vara med i vår gemenskap.

Därtill kommer Helsingborgshem att via sina kontakter hos närliggande fastighetsägare,  delge dem samma information och be dem vidarebefordra denna till sina hyresgäster.

Ordföranden…

Föreningen kommer fortlöpande att bjuda in till olika sociala träffar för hyresgästerna runt omkring, att skapa en öppen mötesplats för att bryta isolering, och därmed ge förutsättningar för att knyta nya kontakter för såväl hyresgästerna själva som besökare.

Därför vill vi fortsätta att skapa positiva, trivsamma, och växande mötesplatser på våra odlingar, på Drottninghög såväl som på Fredriksdal.

I samarbetet med Helsingborgshem finns också tankar på att starta en odling även på Dalhem, i nuläget kommer vi nu först att fokusera på att ta fram underlag för detta.

🌷 🌷 🌷

Du som läser detta är välkommen till oss,
och ta gärna med familj och vänner för en ny gemenskap
och för nya vänner.

Sprid gärna denna information vidare. 

Några länkar till Fastighetsägare som nu bygger på Drottninghög: